Som hundägare är det viktigt att man är tydlig mot sin hund vad gäller huruvida den varit duktig eller gjort fel. Det är alltså bra att ge sina hundar tydliga belöningssignaler, så att de verkligen vet att de har gjort och när de har gjort det. I likhet med barnuppfostran är det relevant att vara väldigt konsekvent och väldigt tydlig, så att det finns tydliga mönster för hunden att förhålla sig till.

Som hundägare är det därmed viktigt att behärska sig när man blir irriterad ifall det inte är hundens fel, på samma sätt som det är viktigt att komma ihåg att uppmuntra hunden när det gör rätt eller att vara bestämd mot hunden när den har gjort fel. Läs gärna mer i den här artikeln om belöningssignaler.

Ganska snart kommer du att märka system i det här, det vill säga att din hund börjar följa uppmaningar på ett sätt som den tidigare inte har förmått att göra. Lycka till!